Научете македонски знаковен јазик

Сакате да дознаете повеќе…

ПРЕБАРАЈ

Пронајдетe го посакуваниот збор…

За пребарување, користете кирилично писмо!

“Music is like a dream. One that I cannot hear.”
― Ludwig van Beethoven

„Љубезност, јазик кој глувите го слушаат и слепите го гледаат“ 
– Mark Twain

КОИ СМЕ НИЕ

TALKING HANDS е проект кој има за цел да обезбеди квалитетно образование на глувите и наглуви лица во Македонија, на толкувачите на македонски знаковен јазик како и да ја подигне свеста кај македонските граѓани за потребата од комуникација и социјална инклузија на оваа ранлива популација во Македонија. 

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Влијанието кое го имаат и нешто повеќе…

Неделни промени за изготвени и усвоени знаци од македонскиот знаковен јазик        www.znakoven.mk

  • ЗНАЦИ (2500/2500) – 100%

Неделна промена на испорачани корпи со овошје до клиенти 

  • Кошнички со овошје (10/200) – 5%

Број на наши клиенти 

  • Број на клиенти (5/500) – 1%

“Јазикот кој може да се види!”

Доколку имате дополнителни прашања   

Контактирајте нè

+389 2 3296188
contact@znakoven.mk

Корисни линкови

www.ovosen.mk

Следете нè