некои знаци не ги препознавам

за мене за мои знаковни вештини – некои знаци не ги препознавам