НЕ (втор знак, негирање, фациална експресија)

пријатели планирање – НЕ (втор знак, негирање, фациална експресија)